Saturday, July 15, 2017

TRANH TRƯƠNG THỊ THỊNH


Chân dung Trương Hồng Sơn,
sơn dầu trên bố, 24 x 30, thực hiện 1995

Chân dung Trương Hồng Sơn,
sơn dầu trên bố, 24 x 30, thực hiện 1995.

Ghi chú: Trương Hồng Sơn là tên thật của họa sĩ Trương Vũ

No comments:

Post a Comment