Saturday, April 15, 2017

XEM LẠI MỘT BỨC HÌNH


Thường Quán

với anh Huy Tưởng quán
cà phê Bà Lê Chân ở Tân Định, tháng 11, năm 1991

Xem lại có một Sài Gòn gò gi đông đạp
Có bụi vàng và có thu vang
Có khuôn mặt ai [sau anh Huy Tưởng] ló nhìn hóm lắm
Như là quen biết tự hoang tàn
Xem lại sao mình còn tốt trốt
Đi băng ngang còn ngồi xuống đàng hoàng?

TQ

No comments:

Post a Comment