Saturday, April 22, 2017

ANNA AKHMATOVA. TÔI HƯỚNG DẪN TÔI ĐỂ SỐNG ĐƠN GIẢN


Thưng Quán

                                                                    Chân dung Anna Akhmatova

Tôi hướng dẫn tôi để sống đơn giản và không dại dột,
để nhìn bầu trời và nguyện cầu Đấng Trời,
để đi lang thang thực xa mỗi trước khi chiều muộn
đi tới mệt ruỗng thoát bỏ mọi ưu phiền không đáng.
Khi chim về tổ lào xào trong bụi rậm
và dâu thanh lương trà vàng-đỏ buông chùm
tôi làm thơ, những bài thơ chơn hạnh
về sự tàn tạ của đời sống, sự tàn tạ và sự đẹp.
Tôi trở về nhà. Con mèo lông xù
liếm lòng bàn tay tôi,  nó kêu rừ rừ êm rêm
và lửa bùng một ngọn sáng trên mái nhà
một trại cưa nằm bên mạn hồ.
Chỉ một tiếng cò đậu về trên mái nhà
thỉnh thoảng phá sự im lặng thẳm cùng.
Nếu bạn gõ cửa nhà tôi lúc đó
tôi có lẽ không nghe thấy đâu.
TQ

 "I Taught Myself To Live Simply" by Anna Akhmatova

I taught myself to live simply and wisely,
to look at the sky and pray to God,
and to wander long before evening
to tire my superfluous worries.
When the burdocks rustle in the ravine
and the yellow-red rowanberry cluster droops
I compose happy verses
about life's decay, decay and beauty.
I come back. The fluffy cat
licks my palm, purrs so sweetly
and the fire flares bright
on the saw-mill turret by the lake.
Only the cry of a stork landing on the roof
occasionally breaks the silence.
If you knock on my door
I may not even hear.
A.A

No comments:

Post a Comment