Saturday, April 1, 2017

ĐỌC LẠI THANH TÂM TUYỀN QUA EE


Hoàng Xuân Sơn

Chân dung Thanh Tâm Tuyền. Đinh Cư ờng vẽ

lớn.  lớn dậy mãi thi sĩ
rồi chết cùn mằn thân hoẵng rừng sâu
cháy than đen.  rễ                                  gấu
mũi tên xé gió.  và tuyết
và huyệt lá
chôn những bài thơ


đăm đắm mắt.  đăm đăm khói
nheo mơ về cuống phổi.  tà lung
rậm hít bóng mặt trời.  sau lưng gụ
búng miệng khạc.  đêm gập trời
xuống gối


đóm máu nhòe sao
chiếu trăng                                cờn cợn
nhà xanh treo nóc.  vườn.  miếu đình
chùa khảm cong                        viền
ngón tay móc chùm hậu diện
khuôn mặt nữ.  khánh tận điềm nhiên

những tờ giấy bổi vỗ vỗ bàn tay
tang mít.  trống
hưhư

phải thì thào                  suối
bàn chân.  kìa.  bàn chân nõn da
cái trắng nào cũng nhờn nhợn
pha xanh.  mắt hoắm sâu

đừng nhìn như thể.  tôi.  đã chết
thi sĩ đã hết
thời
làm thơ

HoàngXuânSơn
2 janvier 2013

No comments:

Post a Comment