Friday, April 28, 2017

TRANH TRƯƠNG VŨChân dung Nguyễn Minh Nữu
sơn dầu trên bố, tháng 4 năm 2017.

No comments:

Post a Comment