Friday, April 7, 2017

NẰM BỆNH


Huyền Chiêu

Hoa ngọc lan

Thân tặng Nguyễn Xuân Thiệp
Huyền Chiêu

Xin gặp lại nhau trong thơ
Trên cõi đời này trước khi về với đất
(nằm trong emergency chiều nay lại nhớ bạn bè)                                
NXT

Có gì vui sáng hôm nay
Đi qua cơn mộng thấy ngày tươi nguyên
Nắng tràn ấm cả góc sân
Lá rung thiếp thiếp bên vườn nhà ai
Nghiêng người nghe rõ hình hài
Run trong  hơi thở thoảng mùi ngọc lan
Sáng nay em vẫn trắng ngần
Cám ơn hoa nhé dẫu lần cuối thôi
Một mai nằm ngủ bên đồi
Hư không ơi có đượm mùi hương yêu.
HC

No comments:

Post a Comment