Friday, April 21, 2017

LỜI GỞI ĐỖ HỒNG NGỌC


của nguyễn quang chơn

Đỗ Hồng Ngọc đi tìm ai

Anh ở đâu. Anh ở đâu?
Sông Hàn phố thị ngàn dâu đợi người
Tới chưa? Chờ mấy cho vừa?
Phone đâu không thấy? Nắng trưa lặng lờ
Chờ anh. Chờ đến bao giờ?
Nguyệt Mai đang đợi bài thơ xứ Đà!
Anh tới chưa? Vẫn là cà?
Đã quên lời hẹn. Tới. Là gọi Chơn?
Đang trưa. Nắng dữ. Ngập hồn
Thôi. Chiều nay nhé. Chờ phone . Gặp người!

Gởi anh ĐHN
NQC 20.4.19


của huyền chiêu

Chơn ở đầu sông Hàn
Anh Ngọc ở cuối sông Hàn
Tìm nhau mà không thấy
Cùng đứng ngắm sông Hàn
HC


của nguyễn quang chơn

Anh Ngọc đã đến sông Hàn
Ăn trưa ngồi ngắm Hà Thân vui vầy!
Tháng tư nắng sớm dâng đầy
Ngọc Chơn Tâm có ngày này. Thiện duyên!
NQC

Ngọc đã đến

No comments:

Post a Comment