Monday, April 17, 2017

THƠ TRẦN NHÂN TÔNG

TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU

 THƠ TRẦN NHÂN TÔNG

 Nguyễn Lương Vỵ phỏng dịch và bình thơ


Sách dày 220 trang, khổ 5.5x8.5 inches

NXB Q&P - Sống, California, kết hợp với Công ty Amazon in và phát hành toàn cầu
tháng 04.2017

Giá bìa: $ 18 USD

Độc giả và bằng hữu muốn có chữ ký của dịch giả, xin gửi check (ghi tên VY NGUYEN)
$ 20 USD (giá bìa + 2USD cước phí bưu điện) theo địa chỉ:

VY NGUYEN
14352 Beach Blvd, SPC 6
Wesminster, CA 92683-4546

No comments:

Post a Comment