Wednesday, April 12, 2017

CHIỀU


Thường Quán
 Cow's Skull and Calico Roses
i.m. Georgia O'Keeffe

Chiều tối, mưa bìa, thấp xuống, thấp
Quá thảo nguyên, thung xám, một Thân Thú trẩy chậm, một địa vực
Quá tải mắt một lằn mức
Tích điện mây mù tự đục trắng, trắng đục.
Nó, tự tải mình nó.
Cát đã thay nước bể
Muối đã đánh xanh lên sự thúc thủ
Của mặt phẳng trải
Mực, tự Kẽ Nứt Cao bàn tay xương
Gân xanh, cốt tủy.
Sự chờ, ghìm giữ
Chỗ thẩm thấm
Trong thớ dày.
Nó, tự chảy đen vào chính nó.

TQ

No comments:

Post a Comment