Wednesday, April 13, 2016

TRANH TRƯƠNG VŨ
Nghĩ về một linh hồn trên biển
Tranh Trương Vũ chất liệu acrylic trên bố, 20" x 24",
thực hiện năm 2010.

No comments:

Post a Comment