Saturday, April 30, 2016

THƠ HOÀNG XUÂN SƠNtháng tư.  nhớ hay quên


The fall of Saigon

kẹt cửa tan chảy
rồi khâu cứng lại.   hình người
vẫn nộm
mùa đông sứa lửa
qua tháng tư rồi còn một bợn tuyết
trên nóc bời rời.  cây cú
trên mui xe
đeo bám ống quần chó táp
tháng 4 mắt còn chóa tuyết
lận về đông duy.  bụi và máu
cào một mảnh gương.  cào cào [ nhớ thời bao đồng lép kẹp]
tháng 4 xe goòng phèng la đổ tung tóe
lởm chởm đồ hình san tung
bọn người khoác áo rừng
ngậm ve.  na phổi cây vào phố
bọn đi lẩn lút văn minh
cum cúp đồng loại
lính tập hỗn hễn lếch nhếch giò
đùi.  và móng lợn cáu bẩn
sau những ụ mìn lép.  đạn lép.  ngực lép
khố đỏ nhào dzô tung hứng
mẹ rượt thấu quảng trường
dự trù con mắt bụi

tuyết hay bụi
ai tin được cái rác đu bám
truyền thần
bức tranh vĩ đại xộ đời vô khám
tháng 4 mải miết điều trần
bươi hoài không ra cái án
tu tập đường xa

bảy tháng tư/2016

lại tháng tư

tháng 4 thật lắm chuyện động trời
những người bạn chết vào tháng tư
tháng nhầm lẫn tôm cá chết tràn đìa
[chết thiệt.  không phải phỉnh phờ]
tháng 4.
cuộc lễ phỉnh phờ lên ngôi rừng rú

có thể nào mây bạc rớt xuống nằm phơi biển
cho cá tôm đột tử bay về trời
và người thảnh thơi nhặt nhạnh
hãy hoán đổi không thời gian
triệt cùng đường chủ nghĩa

đỏ là gì nếu không phải là máu
máu bôi lên ngọn cờ chui vào mộ độc
bị đất nước mình vẫn hình cong chữ S
nên bọn người dễ vào cúi ra luồn
hồ đình nghiêm nghĩ ra trò sắp chữ
cá [poisson] bỏ một S thành [poison] độc dược *
nếu là độc chất
tôi biết quay về nằm im miệng rắn

nếu là chiếc gậy sắt trong cốp xe
khẩu súng nơi trại hòm
miếng huy chương tẽn tò vai áo
tôi sẽ tự nguyện thức giấc
cùng văn minh đồng loại

hoàng xuân sơn
hai mươi tám tháng tư/2016

*Lệ Thủy, hồ đình nghiêm – www.sangtao.org


No comments:

Post a Comment