Friday, April 15, 2016

NGƯỜI VỀ. CHIỀU NAYnguyễn xuân thiệp


Như Tranh vẽ nhDC

buổi chiều
một đám mây
bay trên khu rừng Natick
có tiếng còi tàu
người vẫn đi về phía cà phê starbucks
ngồi bên ly đen
nhớ bạn
nhũng nét bút
bay. trên tờ napkin
khuôn mặt
ai
chiều nay
đi vào vĩnh cửu
bạn bè ơi
một trăm năm
một ngàn năm nữa
người vẫn về qua rừng Natick
vẫn ngồi
trong quán cà phê. xưa

khi sắp đến 100 ngày đinh cường
NXT

No comments:

Post a Comment