Tuesday, April 5, 2016

THƠ HOÀNG XUÂN SƠNthúy

Hồi ức về một màu xanh.
Tranh Đinh Trường Chinh 2015

đẩy chệch vai trời.  hướng mưa
cúi xuống ôm đàn
lặng lẽ
những giọt nên tranh giọt mớm
vừa tan mầu mắt
chuyền hư ảo


thúy thúy thúy.  ôi thúy.  rất xanh thúy
khúc viễn dương đậm ngàn khơi
xanh thúy và hồn người
cỗ trăng bi lụy
khắc văn mù nhọn đá hời
hỡi ai ru đau triều xưa
xanh nắng buồn chơi vơi
thân võng
reo vân tay nét ngoạn cù
tuổi ngất sâu vào lắng đọng
lay lay.  tuồng phế hưng ngọc tỳ
sáng già ngân truyển thanh
leo lét
phai vàng mộ ngục khôn truy
xanh.  ôi xanh thuý chìm                        vĩnh quyết


loáng bích

cố lết mà đi không xong
nửa đường mây lụi xuống
đồng.  hạn khô
tóc như rơm rạ không ngờ
nhìn lên đồi trụi
cây trơ bóng
gầy


hoàng xuân sơn
22 dec. 2014

No comments:

Post a Comment