Friday, April 22, 2016

CÁCH THỞ CỦA NHỮNG VÌ SAOHoàng Xuân Sơn

Cypress Against A starry Sky. By Van Gogh

hãy tập rụng
như sao
để biết được đường rơi của xanh
và trứng ấu
và đêm.  mọi người về hết
còn lại bờ môi
những lóng sương run rẩy
theo nhịp hàn băng khuê

không gian co cụm
những bài thơ lụi dần tâm tri
ngắn ngủn
khi tôi nghĩ ngợi về hoa
chỉ là trần thiết một màu tang bạch hổ
ngôi nhà đen.  em có nhớ con đường
trắng nghiêng hàng dương
cỏ vàng như lá

hãy tập thở đúng cách
lần hồi
triệu vì sao

hoàng xuân sơn
12 mars 2016

No comments:

Post a Comment