Saturday, April 30, 2016

MƠ. LÀ MƠ...Duyên

hoa quả cắt trong vườn nhà, San Jose
tặng anh chị Lữ Quỳnh. lần đầu gặp gỡ

tặng anh Lữ Quỳnh.

gần đây tôi hay thức giấc.
giữa những giấc mơ.
chập chờn. chưa dứt...
ra khỏi cơn mơ. không nhớ.
chỉ biết có chút gì. rất lạ.
thật sâu, trong trái tim.
sao mờ nhạt quá.
và những xót xa. còn.
chạm, nhẹ.
thoát. hư vô.

đọc thơ Lữ Quỳnh.*
trong những giấc mơ, anh.
lời vô ngôn.
những giấc mơ nồng nàn 
lạ lẫm...**
những giấc mơ
khi hạnh phúc. lúc đớn đau,
thường rủ nhau. về...
cùng lượt.
rối  bời. 
mơ.
tỉnh.

những giấc mơ...
có bạn bè. về, nói, cười. ấm áp.
mơ. thực. chỉ cách nhau.
bằng tỉnh thức.
thức tỉnh rồi.
mong về lại trong mơ.

bóng mây kia. lãng đãng bên trời.
và bên đời. một người. lãng đãng
kiếm tìm...chi.
bóng mây kia.
có phải. bóng vô cùng.

duyên.
4/20/2016

*  Hai quyển Những giấc mơ tôi, và Mây trong những giấc mơ, thơ Lữ Quỳnh.
** Mây trong những giấc mơ. thơ Lữ Quỳnh.

No comments:

Post a Comment