Friday, April 29, 2016

LỤC BÁT TÔINguyễn Đạt
 
Chim chiều & ngọn lau. Tranh Đinh Cường
                                                                
        Nhớ & gửi Người-anh-thi-sĩ Trần Dạ Từ

Hôm nay buổi ấy thanh niên
Lẫn trong tro bụi mấy miền không gian
Ngày vơi cửa trống thu tàn*
Hôm nay trơ trụi khung dàn bơ vơ.

Hôm nay buổi ấy ai chờ
Bảy mươi dư tuổi. Trai tơ thuở nào
Ngỡ còn một chút hư hao
Chút hơi hướm dẫu xanh xao cũng đành.

Hôm nay mộng đã tan tành   
Bài thơ chỉ để dỗ dành hư không.


--------------------
*Thơ Trần Dạ Từ                       

No comments:

Post a Comment