Friday, April 15, 2016

PALETTE KHÔ MÀULữ Quỳnh

Đinh Cường trong xưởng vẽ ở đường Burke

từng giọt từng giọt
nhỏ xuống palette
giọt mưa vàng
giọt hồng nước mắt
giọt vắn giọt dài
nhạt nhòa màu đất
palette máu khô

một trăm ngày
là mấy thời gian
mà trong giấc mơ
hằng đêm chỉ thấy
bóng một người
dưới basement
giờ đây lạnh lẽo

từng giọt từng giọt
rơi trong bóng tối
đầm đìa tôi
khuôn mặt nước
từ bao giờ…

April 15- 2016
LQ


No comments:

Post a Comment