Wednesday, September 7, 2016

TRONG VƯỜN TƯỢNG MAI CHỬNG


nguyễn xuân thiệp


Chân dung Mai Chửng. Đinh Cường vẽ

Tượng Mẹ và Con
                                      
          nhớ bạn ra đi vào tháng 9

sẽ về đứng
cùng đá và cây. trong vườn tượng
rạng rỡ cười
tháng chín. chim như mây
những bầy sao trên đồng cỏ
khoảnh khắc. cùng tấu khúc ca ngợi niềm vui. của
                                                              đất và người
symphony số 9
như hoa của đá. nước mắt cây
đừng khóc. em đừng khóc
trời nổ cơn giông
cho một ngày đã qua
NXT

No comments:

Post a Comment