Saturday, September 24, 2016

MỘT BÀI THƠ CỦA TAGORE


Đỗ Khánh Hoan

Rabindranath Tagore. Flower

Hái bông hoa nhỏ bé này đi, rồi cầm lấy, đừng trù trừ
anh ạ. Em sợ hoa sẽ rũ cánh và rơi vào cát bụi mất thôi.
Nếu trên vòng hoa đã kết không còn chỗ thì cũng nên
bằng tay mình, anh ạ, qua va chạm đớn đau, ban vinh dự
cho hoa mà ngắt hoa đi. Em sợ ngày sẽ hết trước khi em
biết và thời gian dâng hiến qua đi.
Tuy sắc chẳng thắm tươi, hương không ngào ngạt,
song hãy dùng hoa này mà hiến dâng anh ạ, và hái hoa khi
thời gian còn đó, anh ơi.

ĐKH
(Trong tập Tâm Tình Hiến Dâng. Rabindranath Tagore)

No comments:

Post a Comment