Saturday, September 17, 2016

NHỚ HOÀNG. MỘT NĂM XUÔIHoàng Xuân Sơn

Nguyễn Xuân Hoàng. By Đinh Trường Chinh 2014

bá tánh ơi.  bá.  lại đây
ôm vai bá thở
đợi ngày luân lưu
hôm qua bạn nằm trên đồi
cời than lửa bạn đôi mươi lập trình
ngó rất quanh chợt thấy mình
neo đơn hồn mộ phập phình xác ve
nhớ một khúc gặp. cận kề
rồi xa.  xa mãi bến bờ lưu ly
mưa thầm.  giọt nước đang đi
về chơi cửu vạn xuân thì luyến lưu

hoàng xuân sơn
14 sept. 2016

No comments:

Post a Comment