Monday, September 19, 2016

TIN VĂN


Phố Văn giới thiệu
Nhà phê Nguyễn Vy Khanh vừa email cho biết: cuối cùng tập biên-khảo VĂN HỌC MIỀN NAM cũng được xuất-bản và do amazon.com phát hành. Các bạn cần sách xin vào link dưới đây để đặt mua:

Volume 1:

Volume 2:

Ngoài ra Nguyễn Vy Khanh còn cho biết amazon.com cũng đã tái bản cuốn “33 Nhà Văn Nhà Thơ Hải Ngoại”. Xin vào link dưới đây:


PV

No comments:

Post a Comment