Thursday, September 22, 2016

SÁCH TƯỞNG NIỆM NHƯ PHONG


Nhà văn/Bác sĩ Ngô Thế Vinh va gi đến Ph Văn tin


ĐÃ PHÁT HÀNH  SÁCH TƯỞNG NIỆM NHÀ BÁO NHƯ PHONG

 Sách dày 599 trang, thuộc tủ sách của Việt Ecology Press & Người Việt Books (2016).

Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Sách trên Amazon:

No comments:

Post a Comment