Sunday, September 4, 2016

MƯA HOA


Hoàng Xuân Sơn

Walking in the rain. by Ledent Pol

Cơn ngủ xô lệch tuần trăng
tôi sáng giữa bầy hư ảo
có gì vui nơi vĩnh hằng
khải nguyên một lời tân tạo


cúi xuống. mà tim đau ngược
mưa hoa đời thơ xanh xao
trổ hết ra ngoài than đước
không gian màu lạnh ảnh bào


như em vẫn nhìn đâu thấy
con mắt giả thủy tinh trong
chim kêu mùa sao rớt hột
trả con mắt thật mơ mòng


nốt thắt chân chim mào đỏ
đại ngàn hót thẫm hơi mưa
xin tuổi vườn nhà dúm dó
trả xuân cho miệng cười đùa


ru đầy một cuộc phiếm du
tiếng hát em thơm trầm ngãi
rù quến tôi giữa đại mù
buổi đoái thương xưa ngần ngại


man khai tôi lời muối biển
lấy đâu ra nghĩa mặn nồng
bơi nhau khoang thuyền độc mộc
vụng chèo qua lũy tầm vông


mưa. và rừng đan kín tay
áo quyn hờ sương vấn mỏng
mai côi còn đốm hoa gầy
lóe giữa nghìn khung tuyệt vọng

hoàngxuânsơn
25.4.2011

No comments:

Post a Comment