Friday, September 30, 2016

AUTUMN LEAVES...*


Duyên

Những chiếc lá mùa thu. Photo by Duyên 2015

1.

the falling leaves
drift by my window
the falling leaves
of red and gold
.....

but I miss you most of all
my darling
when autumn leaves
start to   f  a   l   l...


2.

những chiếc lá rơi
nhẹ, qua  khung cửa.
những chiếc lá
đỏ, vàng, lá mùa thu.
....

bíêt chăng, em?
khi, những chiếc lá thu
bắt đầu, rơi...
là khi
ta nhớ em  nhiều nhất...             

***

và, mùa thu lại về
khi chiếc lá thu rơi
qua khung cửa
vắng bóng người...
thi sĩ của năm xưa
không còn nữa
lá thu rơi. rơi hoài...
đợi. mắt ai. trông.

gió đã đổi mùa
không gian. lạnh
trong mênh mông
đất.  trời.

gió cuốn. lá rơi...
đủ. để đốt thành lửa ngọn
ngọn lửa. bập bùng
đêm trăng, khuyết
như có ai
về. trong
những chiếc lá khô...

duyên.
9.29.2016.

 
* autumn leaves, (Les Feuilles Mortes). music by Hungarian-French composer Joseph Kosma and lyrics by poet Jacques Prévert. Lời tiếng Anh được nhạc sĩ Johnny Mercer viết năm 1947
1. lời của bản autumn leaves (Les Feuilles Mortes)
2. phỏng dịch lời đoạn (1)

No comments:

Post a Comment