Friday, June 23, 2017

TƯỞNG NIỆM THƠ


Nguyễn Thị Thảo An

                                                               Poetry. Source: Internet

Tôi là người yêu thơ. Yêu đến nỗi trước khi đi vượt biên, tôi đem tiền bạc, nữ trang, xe cộ phân phát hết, chỉ giữ theo mình một tập thơ chép tay bằng vở học trò. Khi bước ra khỏi nhà, tôi chỉ có 50% sống sót. Khi phóng lên chiếc tàu rách nát ở Cửa Búa thì trong lòng chỉ còn 10% sống sót. Đem thơ xuống mồ, ít nhất tôi cũng sắm được cho mình một cái chết cực kỳ lãng mạng mà chính các thi sĩ cũng không có được. Ý nghĩ đó an ủi tôi trong suốt mấy ngày lang thang trên biển. Nhưng cuốn thơ đó sau cùng cũng bị người ta cướp đi, chắc họ tưởng trong túi xách có nhiều vàng bạc. Đọc bài tưởng niệm Minh Đức Hoài Trinh không khỏi chạnh lòng thương nhớ mấy câu thơ tôi từng chép trong cuốn tập xưa.

"Đừng bỏ em một mình
Trời đất đang làm kinh
Rừng xưa quằn quại gió
Thu buốt vết hồ tinh."

... "Kiếp nào có yêu nhau
Nhớ tìm khi chưa nở
Hoa xanh tận nghìn sau
Tình xanh không lo sợ."

Minh Đức Hoài Trinh là người của thế kỷ trước, bà sinh năm 1930. Xã hội lúc đó còn mang nặng tư tưởng phong kiến, nặng về hình thức, lễ nghi phong tục còn trói buộc con người rất chặt. Tình yêu trái gái là điều nghiêm cấm. Cái gì đã khiến bà viết được những tư tưởng khai phá như vậy. "Rừng xưa quằn quại gió/ Thu về buốt hồ tinh" Trái tim con người đã vượt thoát qua các định kiến xã hội bao trùm mấy ngàn năm. Tình yêu mãnh liệt để lại cái hẹn tới cả nghìn năm sau "Nhớ tìm khi chưa nở/ Hoa xanh tận nghìn sau/ Tình xanh không lo sợ"

Người ta nói, thi ca là linh hồn của dân tộc. Chúng ta là một dân tộc biết yêu.

ntta
June/ 17/17

(đăng trên Facebook nhân dịp bà Minh Đức Hoài Trinh qua đời)

Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh

No comments:

Post a Comment