Monday, June 12, 2017

TRONG MÙI HƯƠNG MAN DẠI CỦA GIẤC ĐÊM


Vương Ngọc Minh

Runaway. By Alice Munro

tôi quì dưới chân giường
đợi alice munro*
hòng mặc cả về cuộc “trốn chạy”
lời cầu nguyện được bình an trước thượng đế

chuyện thơ tôi có cũ
hoặc mới
chẳng nghĩa lí gì (với lũ gián!)

ở đây/ trên các trang mạng
đối đế lắm mới phải mở hẳn nhiều địa chỉ
cho các phản hồi
cũng như phản biện lại việc tại sao tôi cứ đòi ngủ
đòi ôm ấp

(and some big bang’s idea)

lần nào cũng vậy
hễ ở giữa chừng cuộc mặc cả  
thì alice munro bước ngang người tôi
thoạt vào
cứ nghĩ nàng sẽ mang sách bắt đọc
nhưng không phải
nàng mở đường vào giấc ngủ

tôi không hề làm màu
do lo rủi ro lọt vô cơn ác mộng/ nó sẽ biến
đổi
mình già ra- quả tình
tôi luôn xem việc lo rủi ro chỉ như chuyện tự nhiên
thường tình

ngoài kia là con đường
mà bóng người chả làm cho khuất đi được
alice munro vẫn để sáng ngọn đèn
trên đầu nằm
và tôi luôn giữ rịt giọng nói nàng lúc trùm chăn

từ các cuộc chăn gối
trong bóng tối
tôi lần mò  khép lại hết thảy sách dựng trên giá
cùng lúc thấy khỏe hơn

alice munro ưa nhẩy mũi
hễ nhủ vào tai tôi
rằng- tuyệt đối ông không nên xách nhiễu chữ

từ sâu kín/ tất lòng
ông ngoi lên trên bề mặt của đời thường  
nghĩ là ta chưa trưởng thành và sẽ hẳn chả bao giờ
trưởng thành cả

về sau- hãy tự chạm
khắc
tên mình vào bia mộ

đừng chạy- trốn

nên nhớ
- sự bịa đặt nào kéo dài quá lâu đều trở thành sự thật
đừng ước gì
rồi miệng mình bị đóng
giả như hết ở đó (chỗ đời thường!)
thì có nghĩa ta đã thất bại..!
..
VƯƠNG NGỌC MINH.

*alice munro, khôi nguyên nobel 2013.
*nhan một tác phẩm của bà (runaway.)

No comments:

Post a Comment