Monday, June 12, 2017

TRỞ LẠI CANCUN


nguyễn xuân thiệp

 phượng đỏ ngày nào

tặng các bạn tôi

Theo cánh chim. chao nghiêng
tôi trở lại cancun
và nhìn thấy lại
những cây phượng đỏ
và trúc đào
và bông trang
tôi cũng gặp. những cây bàng
sống lại. ấu thời. ở vương phủ. cùng thỏ đi nhặt lá bàng rơi. về để mẹ đun bếp
xa rồi
nửa thế kỷ
ôi những bóng hình
không chết
chiều nay
hồn tôi là một cành phượng. cháy đỏ
của mùa hè xưa

ghi nhanh. ở cancun. tháng 6. 2017
NXT

No comments:

Post a Comment