Wednesday, June 14, 2017

TRANH NGUYỄN QUANG CHƠNTĩnh vật mùa hè
Sơn dầu trên canvas

1 comment: