Tuesday, June 20, 2017

THÔI RA ĐỨNG BÊN LỀ


Vương Ngọc Minh

Nhà thơ Vương Ngọc Minh

tặng lê minh chánh.

trút đầu xuống chả có gì ngoài 
các chữ mài nhẵn
và căng/ rơi ra

còn thì tóc
từng cọng thẳng
như dây đàn kìm ghim vô đất

vậy là-non (già gì!) ít nhất một năm
không có nguy cơ
gặp lại bóng tôi cứ chàng ràng trước trang chữ

kiểu hồn bướm mơ tiên

tôi nghĩ- thực ra- chiếc bóng tôi
chỉ bóng mây
(trôi đầu này đầu nọ và có thể lập tức tan tành
chết bất cứ lúc nào

cũng nên!) đừng bước qua đường
một lần
đường nhỏ đường lớn
đết thành vấn đề
người tàu họ tin khói nhang tiếp dẫn linh hồn về thăm
viếng

với cảm nhận không hề nhầm lẫn
như thế- họ thắp nhang bất chấp giờ
giấc

(nên nhớ  
trên mặt các chữ- ở đây
tôi đã ra khỏi cơn mộng hoàn toàn!)
hết còn người nào đấy? mang gương mặt vẻ mờ mịt
đâm sầm vào tôi nữa

giả như hỏi “ngươi biết ta đang cần gì ?” tôi sẽ trả lời “ối
đây quá chán ngán
với mộng mị

bí ẩn/ rồi nhá (!) nói
năng
hết còn lựa các lời chả có nghĩa lí- lại nữa!”
người tàu ho họ không thèm che miệng
do đó các chỗ khám bệnh công cộng
người ta dán bảng- chữ tàu được bold (to) căn dặn
ho phải che miệng

trăm bận hễ đọc phải các bảng căn dặn
bằng chữ tàu bold (to)
các dòng nghĩ đang tuôn thảy đều bị cắt ngang
khuôn mặt
người tàu
mang- bắt gặp ở đâu cũng nổi
nang
đình đám

như thế
tôi chỉ còn biết gầm lên rảo bước thực nhanh
nghe ai hỏi “mày có phải người tàu?” liền
trợn mắt (tuy nhiên không hay gắt gỏng!)

VƯƠNG NGỌC MINH.

No comments:

Post a Comment