Tuesday, May 30, 2017

TRANH TRƯƠNG VŨ
Bến Nước Đen
acrylic trên bố, 60" x 48", tháng 5 năm 2017.

1 comment: