Thursday, May 11, 2017

THƠ HOÀNG XUÂN SƠN


Ngọc lan cúng Phật

Phật và Mẹ

ngày Mẹ nhằm ngày lễ Phật
Mẹ là Phật ở trên đời
Mẹ cho con hiền Phật tánh
Phật dạy con lời vô ngôn


chặng đời

ngóng nhìn cửa mỏi trời sao
hồn ai tinh tú lạc vào biên cương
ở đâu giới hạn không lường
đường chạy mãi tới thuỳ dương bãi chìm
con tầu xao xác kinh đêm
lời nguyện rền như tiếng chim vỡ đàn
một mùa lưu dấu tầm tang
tịch mịch tịch mịch mấy hàng lưu ca
vân tay ngón đụng thiên hà
ôm lấy bé mọn vào da thịt gầy
một cầu thở nhịp đông tây
phương nao về có môi đầy ngực thơm
đầy trăng nước đã vin buồn*
lung linh bóng cả đời buông ngợp ngời
nôi đưa về chốn ru hời


HOÀNG XUÂN SƠN
9&10 tháng 5 2017
*ý, Tô Thuỳ Yên

No comments:

Post a Comment