Sunday, May 14, 2017

NGHE THU VÀNG HÁT


Hoàng Xuân Sơn

Thu Vang hát ở Saigon

từ trong muôn kiếp cung đời lang thang
ừ thì nghe hát miên man
giọng thu lảnh lót giọng vàng bao la
giọng ru êm nỗi ta bà
nhịp đưa nhịp đẩy cùng da thịt nồng
nhịp núi đồi.  biển.  mênh mông
vàng rơi thu giữa muôn trùng thiếp mê

HOÀNG XUÂN SƠN
ngày lễ mẹ, 2017

No comments:

Post a Comment