Friday, May 12, 2017

RẰM NINH HOÀ


Nguyễn Quang Chơn

Thu Vàng & Huyền Chiêu
ở nhà thờ Nội Khánh Minh. Ninh Hòa

Huyền Chiêu & Thu Vàng
ở cà phê Déja Vu. Ninh Hòa

Thu vàng chừ đã hết vàng
Quần carro áo trắng trông càng trẻ xinh
Đêm nay dejà-vu lênh đênh
Thu ca ngọt mật mông mênh bên Huyền
Chiêu kia cũng rất nên duyên
Khuất nay há kém Khuất Nguyên xưa nào!
Đẩu tinh tuý tựa chiêm bao
Poster mấy nét dạt dào thanh âm
Đêm nay vừa đã lúc rằm
Thu. Chiêu. rẽ khúc cung cầm cho ai!...

NQC
Melbourne, 11.5.17

No comments:

Post a Comment