Sunday, May 28, 2017

ĐỌC ‘HẢI ĐẢO, TRỞ LẠI’*Vương Ngọc Minh


tôi chạy trốn tôi sáng
nay lúc 3 giờ sáng
và sự trù phú của
một hải đảo khiến tôi

đã lầm bởi tôi không
thể trốn thoát khỏi chữ
nghĩa còn người đàn bà
ấy có nằm lại hẳn

nơi hải đảo dẫu có
hoang mạc nàng sẽ trở
lại vẫn luôn luôn của
tôi dịu dàng dù năm

này sang năm khác một
mặt nào đấy chữ nghĩa
thời gian người đàn bà 
đã trở thành một phần

quá khứ của tôi sáng
nay từ cánh cửa mở
ra hải đảo tôi xua
bầy chữ đuổi theo bắt

cho được tôi khi tôi
trốn chạy tôi lúc 3
giờ sáng có con chó
con đứng túc trực canh

hải đảo với bộ lông
đầy bóng tối khá buồn
bã nó tưởng bầy chữ
sẽ đưa tôi trở lại

hòng kịp giải mã ẩn
dụ về dải khăn trắng
quấn quanh hải đảo trong
khi tôi tưởng đã trốn

thoát được khỏi tôi và
tôi đã lầm mãi cho
tới nhiều năm về sau
khi hồi tưởng lại cuộc

chạy trốn chữ nghĩa không
thoát tôi thấy mình vẫn
luôn luôn cho người đàn
bà ấy chắc chắn là

một hải đảo xanh trù
phú từ năm này sang năm
khác luôn cưu mang che
chắn với tất cả sự

dịu dàng hòng cho một
cuộc trốn chạy thoát khỏi
tôi chữ nghĩa lần nữa
vào lúc 3 giờ sáng!

VƯƠNG NGỌC MINH.

*nhan một tập thơ của Thường Quán,No comments:

Post a Comment