Friday, May 12, 2017

KHÔNG ĐỀ THÁNG NĂM


Nguyễn Lương Vỵ


I.

cổ lục trúc tre xanh
tri ân chào ngày sanh
ban sơ còn lẫy nhịp
ngây dại vẫn hòa thanh
duyên nợ trong tâm tưởng
trước sau trọn nghĩa tình
trần gian man mác nhớ
thương mắt lá long lanh...

II.

long lanh triều âm thức
sao trời hát kinh thi
con sâu nằm gối mộng
cái kiến đội nón đi
lời kia xanh đáy vực
nghĩa nọ đỏ thiên di
nghe rêu nhớm rễ gọi
thời gian đang trôi đi...

III.

trôi đi tuổi sáu lăm
réo rắt lục huyền cầm
thân già đà rệu rạo
hồn đây mãi rì rầm
câu thơ khâu nếp gấp
tiếng thở lắng từ tâm
tạ ơn em cổ lục
chắp tay niệm tháng năm...

NLV
09.05.2017
(kỷ niệm ngày sanh lần thứ 65)No comments:

Post a Comment