Thursday, May 25, 2017

SỰ SẮP ĐẶT CỦA TỰ NHIÊN


Nguyễn Quang Chơn
    
 Hạ tàn. Photo by Đỗ Hồng Ngọc

Hai con chuồn chuồn đậu trên cọc nhọn
Hoa súng đã tàn soi hình bóng nước
Một chút ân tình cho đôi chuồn kia
Mặt hồ gợn sóng
Lòng ai lia chia...

Một sáng tháng năm
Cà phê bè bạn
Một giờ thân ái
Tình là trăm năm
Anh gởi xa xăm vào trong bóng lá
Vào trong nắng lạ
Vào hạ đang về...

Hai con chuồn chuồn đậu trên cọc nhọn
Anh ngồi một mình vẽ bóng lung linh
Một chút xa xăm một đời tục luỵ
Một trang kinh vời mộng mị trôi xa
Một chút hoan ca gởi người lữ thứ
Mặt hồ lá rủ. Bạn mình nơi đâu?...

Ngày như vực sâu
Đời như bóng nắng
Lòng ta xa lắng
Đợi mùa trăng xa
Ngâm một lời ca
Ngựa về vó lặng
Em cười cay đắng
Ta cười như ru...
Ta vẽ mùa thu vào trong trời hạ
Em nghiêng bóng lá
Ta hồn nhiên reo
Mắt em trong veo
Tim ta nhàu nát
Mặt hồ bát ngát
Tìm đâu tình nhân?....

NQC
Tháng 5.17No comments:

Post a Comment