Wednesday, May 17, 2017

GIANG HỒ!


Nguyễn Quang Chơn

Thu Vàng áo màu cánh sen

Giang hồ! Nam tử can trường!
Thu kia. nữ phận có nhường chi ai!
Mới qua. cất tiếng lai rai
Ninh Hoà cố quận. sương mai ráng chiều
Déjà vu. nàng Huyền Chiêu
Déjà vu với dáng kiều thướt tha
Nay đà lạc bước phố hoa
Kia là chàng Cóc. Nọ là nàng Quy
Tháng năm nào có nghĩa gì
Bạn kêu rủ rỉ. Chân thì bước ra!
Tuổi sương là tuổi người ta
Buồn phiền là chuyện ta bà...cõi xa
Giang hồ. mang một lời ca
Thu gởi thiên hạ vui, là chính thôi!
Tưởng nam tử mới lôi thôi
Giã anh. Giã chị. Rằng tôi giang hồ
Nào đâu có kẻ hiền khô
Nữ nhi. Ỏn oẻn. Chi mô cũng cười
Mà thân như áng mây trời
Nay nơi biển thấp mai thời núi cao
Giang hồ rất mực chiêm bao
Nam nhân như Nguyễn nghiêng chào! Bái...thua!

NGUYỄN QUANG CHƠN
Sydney, 16.7.17, tặng chị Thu Vàng, tay giang hồ số 1

No comments:

Post a Comment