Sunday, May 14, 2017

TRANH ĐINH TRƯỜNG CHINHTĩnh vật ngày Mother's Day
sơn dầu trên bố 2017
(từ Blog Phạm Cao Hoàng)

No comments:

Post a Comment