Sunday, May 7, 2017

GỬI NGƯỜI DẤU YÊU


Hồ Đình Nghiêm

Honey, I love you

Anh yêu em… Anh yêu em…
Tôi đưa cho nàng xem
lá thư viết đúng ba ngàn chữ
anh yêu em… anh yêu em…
Những dấu chấm mờ dần
Cây viết đến hồi cạn mực rồi ư!

Tôi nhớ ngày xưa bị cô véo tai
bắt viết phạt hai trăm lần:
Từ nay em không nói chuyện trong lớp nữa
Từ nay em không nói chuyện trong lớp nữa…
Những dấu chấm hoen mờ
Cô ác lắm! Em đang khóc đây… Em ghét cô!

Anh yêu em… Anh yêu em…
Nàng giật tờ giấy chẳng buồn xem
Vày vò mang đi thổi lửa
Nàng giận hờn. Có khi gạo không thể nấu thành cơm
Con người gì đâu ưa xa rời thực tế
Bắt nói hoài mà chẳng chịu tỉnh thức
Sớm tối một dạ thương gió khóc mưa!

Trời ơi ngó xuống mà coi
Thiệt là oan ôi ông địa!
Để tôi tìm cuốn sách “Honey”
Mua về cho hủ mật tôi đọc
Thấy không em, người dưng
Nước đổ không trôi đầu vịt
Xin em mang đôi guốc
Đi vào trong bụng tôi

Anh yêu em… Láo chết!

HĐN

No comments:

Post a Comment