Saturday, March 18, 2017

ĐƯỜNG LUẬT THẤT NGÔN BÁT CÚ


Xuân giang hoa nguyệt dạ

Nguyên tác: Dòng Trăng Vỡ
Songuyên

Thoáng nhìn dáng phượng xưa – xưa ấy,
Điếng cả cõi lòng dưới nắng hanh
Giàu dấu tích lưu dày bến hẹn
Buồn tàn thu rúng động sương lành
Dương huy rối rắm làn hương cũ
Gối lẻ thẫn thờ mái tóc xanh
Giữa giấc thôi rồi hoa chợt hiện
Theo dòng trăng vỡ ngọc mong manh.

Họa: Khúc Phượng* 
Mai Quang

Cầu Hoàng, khúc Phượng xưa - nay đã,
Ướp nắng thơm vàng những giọt hanh
“Tài tử triêu triêu” cung nhạc vỡ
“Giai nhân khứ khứ” gác xuân lành**
Rung rinh trăng loáng phô màu ngọc
Ngùn ngụt tình dâng đẫm mộng xanh
Tư- Mã chàng ơi, dừng vó lại!
Xô đàn, lệch áo, cuốn chăn manh.
MQ

 *Tên một giống chim
**Giai nhân khứ khứ hành hành sắc
    Tài tử triêu triêu mộ mộ tình. (Cao Bá Quát)

No comments:

Post a Comment