Sunday, March 5, 2017

TRANH TRƯƠNG VŨHoàng Hạ
Sơn dầu trên bố, 30"x24", 2014

No comments:

Post a Comment