Wednesday, March 22, 2017

NỤ CƯỜI HOA GIẤY ĐỎ


nguyễn thị khánh minh

Hoa giấy đỏ

Hoa giấy khúc khích đỏ tung bay gió biển. Mùa hè đã qua. Mùa hè đã xa. Mùa thu se chồi nắng non mọc tràn bờ buổi sáng. Vẽ dấu chân tôi mặn cát vẽ bóng tôi tan theo con sóng vỡ bờ.

Gió Sunset Beach reo. Tiếng cười. Rất trẻ. Nụ hôn ấu thời kéo thời gian gần lại. Nơi cất của tôi rất nhiều kỷ niệm. Nơi hẹn cho tôi về những ngày mai.

Đôi tay nồng nàn của thời gian xiết chặt tôi. Tôi, một không gian nhỏ, mềm ra thành những hạt lệ. Chợt nhớ, đã từ lâu chưa khóc được dễ dàng như thế… Chắc là vì gió biển xót. Nước biển mặn. Và tại vì chùm hoa giấy rực đỏ như nắng mùa Nha Trang tuổi nhỏ.
NTKM

No comments:

Post a Comment