Friday, March 24, 2017

TRANH TRƯƠNG VŨKinh Nước Đen
acrylic trên bố, 30" x 24", thực hiện năm 2007.

No comments:

Post a Comment