Sunday, March 5, 2017

HÒN SỎI RƠI


Vũ Hoàng Thư

Những viên sỏi. Hình Internet
1.
không dưng
viên sỏi góc đời
lịm ta ngày cũ
về ngời buổi nay
buộc vào hư nguyện
thư bay
rưng ngàn trăng lệ
giữa ngày lung lao
ơi em
thương thế sương bào
một viên sỏi lạnh
chạm vào thiên thu
những âm ba
lượn sóng mù
trong xưa niềm nụ
rất phù du em

2.
gửi em
người nữ âm thầm
thả tà áo biển
neo trầm vực sâu
hồ yên
em khéo gieo cầu
lạc ta 
ngõ bước
buổi đầu phất phơ
lũng trong mắt giếng
mơ hồ
gia ân trói buộc
phỉnh phờ
cuộc chơi
với môi má
nửa cợt cời
với ta
còn lại khóc cười
nhân gian

VŨ HOÀNG THƯ
Tháng 3, 2012


No comments:

Post a Comment