Saturday, March 11, 2017

TRANH TRƯƠNG VŨXuân Trong Công Viên,
sơn dầu trên bố, 24" x 36", thực hiện năm 2012.

No comments:

Post a Comment