Wednesday, March 22, 2017

THỜI GIAN


nguyễn xuân thiệp

Basho

ông basho
một năm lại qua
nón lá đội đầu
chân buộc giày rơm
đi tìm chiếc lá kiri

còn ông thiệp
một năm lại qua
mũ dạ
khăn quàng cổ
đi tìm bông hoa giấy
rụng. tàn
nơi góc tường kia
NXT

No comments:

Post a Comment