Monday, January 9, 2017

THƠ HOÀNG XUÂN SƠNCuối đường. Tranh Dinh Cuong

hoa bỉ ngạn

                        nhớ những người bạn sớm bỏ đi

qua thấu bỉ ngạn nhìn bạn nghỉ
an lành như những đóa mai côi
những bông hoa đời vừa vãn chủ
rồi cùng tái sinh giữa luân hồi

cái chết.  cái còn.  cái mất mát
mình vẫn theo dòng trôi bé con
màu xanh vĩnh viễn chìm trong nước
đâu chợt xao lên một ánh buồn

bỉ ngạn bỉ ngạn.  hoa.  đỏ
vào chợ thõng tay màu sương
một thoáng mắt chiều lo ló
mỏi mê nheo một con đường

gương soi không phẳng mặt
thời gian nhát chổi kề
về đâu cởi gút thắt
áo xống đời mê mê


ru tiễn

buông.  nghe một chút động lòng
người đi muôn ải
tay không mà về
tiếng đàn
trầm dại khúc mê
thấy trong hoang mộng
vẫn kề nhan soi
thuỷ tinh.  sắc mấy cạnh đời
mảnh buồn vụn vỡ
trên vai tình nhàu
áo vàng phai hết mùa sau
có khi lụa cũng chết màu non tơ
bây giờ.  nghe đến bao giờ
tiễn chân huyền lục
vào mê mỏi
cùng

hoàng xuân sơn
14 oct. 2016
05 jan. 2017


No comments:

Post a Comment