Thursday, January 12, 2017

HẠT GIỐNG THƠ GỞI LẠI THỜI HẬU TẬN THẾ ĐƯỢC GIẤU DƯỚI LỚP BĂNG BẮC CỰC

Hải Phương

Hoa đào

Tặng  Queen

Dưới lớp băng bắc cực
như  ngân hàng thép thiên nhiên được nung lạnh mấy ngàn thế kỷ
dành riêng cho bọn thi sĩ thứ thiệt
đem thơ gởi vào
ủ lại
được chứa dưới hầm chứa hạt giống thơ
tránh khỏi tuyệt chủng
tránh khỏi chiến tranh hạt nhân hủy diệt
tránh khỏi nhỏ nhen /  hận thù  /  phân biệt chủng tộc
tránh khỏi nhà nước độc tài tàn ác bẩn thiểu của bọn làm chính trị lọc lừa gian dổi trên toàn thể giới nhân danh tự do phẩm giá con người bán buôn xương máu trong nhiều thế kỷ trước
và hôm nay trong thời đại của chúng  ta
bây giờ và ở đây
những lò nguyên tử sẵn sàng nhấn nút .

Dưới lớp băng bắc cực
thơ được gởi vào ngân hàng thiên nhiên đông lạnh
được giữ lại
hạt giống thơ của nhân loại / của bọn làm thơ thứ thiệt
của lịch sử ngày mai
của hôm nay của hôm qua
của nắng phương đông của mưa phương bắc
của biển xôn xao của sông cuồng lũ
của buổi ra đi cây trụ đèn ở lại
của sớm mai  đào hoa xứ người nở rộ
những mùa xuân xa xứ .

Dưới lớp băng bắc cực
thơ được gởi vào
đươc giữ lại
cho nhân loại hậu tận thế
bởi vì thơ là tất cả
là ngọn là nguồn là giòng sông là cửa biển
là bắt đầu nhưng không bao giờ chấm hết
là hạt giống
từ khi em chưa là mùa màng
là cây lúa / là hạt gạo / là chén cơm tươi
từ khi em là mùa màng
đất cày vỡ ra
hạt thơ gieo xuống
dưới lớp băng tình yêu
thơ thời hậu tận thế
bừng nở
những mùa xuân là chị là em
bông hoa thơm ngát .

h     i       p   h    ư  ơ   n    g
Silicon Valley  Tháng giêng 2017

No comments:

Post a Comment