Sunday, January 15, 2017

GIẤC MƠ CÙNG


Hoàng Xuân Sơn


Abstract painting. Internet

hãy đẩy tôi lên
đất bằng đang ngái ngủ
kẻ gian thò tay xuống đường
vách đá nghễnh tai
lời cây nhọn

con tàu vấp phải hàng rào
kéo chạy áo rách
buông phiên thị trấn trần truồng
bơi trong mùa ảo giấc
tôi biết na về đâu những mỏ neo
đích thực có em.                               đêm mơ gần
phải không
mùi đáy lưng quen chùm gió hướm
lần phần
quải đàn hương tiếng mộc         nghe
quen thầm trở lại
kim xuyến đẹp tràm
khoen tai cùng mây lệ
hái liễu bên ngoài song loan

tiếng nhạc nghe tìm tôi
ngoài biên thuỳ.                        giấc hạnh


hoàng xuân sơn
3 juin 2015


No comments:

Post a Comment