Saturday, January 7, 2017

NẮNG LÊN. TUYẾT BẮT ĐẦU TAN


nguyễn xuân thiệp

Con chim màu đỏ. Photo by Duyên

nắng lên
tuyết bắt đầu tan
lòng mình cũng hửng nắng
phải không
nắng từ sau rừng natick
của mùa đông nào
khi đinh cường nhìn thấy con chim màu đỏ trở về
nụ cười trên môi khô
và ý thơ tagore
khi cùng người yêu. một sáng. nhặt bông hoa nhỏ. trong vườn
mai này em trở về nơi xưa
cũng xin nhặt giùm tôi. cánh hoa sao. trên vỉa hè đường duy tân
để tôi thấy lại tuổi trẻ. và tình yêu
của tôi
ai. ai nữa. tìm lại cho tôi. cánh bướm vàng trên bờ dậu. thời nhỏ ở vương phủ
yêu khờ dại

nắng lên
tuyết bắt đầu tan
và tôi sống lại. đời mình

NXT
Jan 7. 2017

No comments:

Post a Comment